Sunday, October 16, 2011

PERTANYAAN PEMBACASalam Pak Latip,

Mohon untuk pak latip berikan saya link, sumber dan hujah kebenaran peristiwa orang islam dan kristian berkongsi masjid damaskus semasa zaman pemerintahan khalifah umar bin abdul aziz sepertimana yg. ditulis dalam novel sejarah islam, umar abdul aziz: bayangan khalifah al rasyidin. lagi bagus sekiranya ada riwayat daripada ulama' yang menyokong sama. terima kasih banyak2..

Sabihah Shamsuddin


--------------------------------------------------------------Cikpuan Sabihah Shamsuddin

Terima kasih kerana mengemukakan satu soalan yang agak sukar untuk saya menjawabnya.

Al Hafiz Ibnu Kasir berkatra, “Para ulama sependapat bahawa Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang sanggup membawa rakyatnya ke jalan yang lurus. (Sejarah Pahlawan-Pahlawan Islam Pustaka Ilmi 2006 oleh Muhamad Syadid muka surat 127)

Betapa adilnya pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz sehingga kambing dan serigala boleh bersatu, umat Islam dan kristian boleh berkongsi tempat ibadat. (Sejarah keagongan kerajaan Islam Oleh Mohd Mokhtar Shafie Nurin Enterpres 1993 muka surat 407)

Islam tidak pernah dilaksanakan dalam bentuknya yang murni, kecuali selama zaman khalifah Umar Abdul Aziz... (Muhamad Qutb, Islam The Misanderstood Religion hal 330)

Yahya Ibnu Sa’id berkata, “Umar bin Abdul Aziz telah mengutus aku ke Afrika Utara untuk membahagikan zakat. Lalu aku cari fakir miskin untuk diberikan zakat tetapi tidak mendapat seorang pun yang mahu menerimanya. Umar Abdul Aziz telah menjadikan rakyatnya kaya...” (khalifah Umuar Abdul Aziz ms. 206)

Berkata Hasan al Qashab, “Aku melihat beberapa ekor serigala bersama beberapa ekor kambing disebuah padang pada zaman khalifah Umar Abdul Aziz. Maka aku mengucapkan subhanallah serigala dengan kambing hidup rukun tidak mengganggu....(khalifah Umar Abdul Aziz ms 202)

Kisah berkongsi tempat ibadat ada diceritakan dalam buku yang ditulis K.H Firdaus diterbitkan Pustaka Ilmi 2001 pada muka surat 191.

Kisah bermula pada zaman khalifah Walid bin Abdul Malik yang telah menukarkan sebuah gereja kepada sebuah masjid di Damaskus.

Apabila Umar Abdul Aziz menjadi khalifah kaum nasrani menuntut semula masjid itu supaya dijadikan gereja. Maka mendapat bantahan orang ramai. Sebagai jalan penyelesaian maka dibina sebuah masjid baru berhampiran dengan gereja itu.

Sementara menunggu masjid baru itu siap maka masjid yang bakal ditukar semula kepada gereja itu dikongsi bersama. Tetapi itu Cuma untuk sementara waktu sahaja bukan untuk selamanya. Iaitu sementara menunggu pembinaan masjid baru itu siap.
Semasa Khalifah Umar Abul Aziz menjadi khalifah telah berjaya menjadikan rakyatnya kaya, hidup aman damai sehingga seriga dan kambing boleh hidup bersama maka tidak mustahil baginda dapat menyatukan umat Kristian dan Islam sehingga boleh berkongsi rumah ibadat (dalam keadaan dharurat).

Sama ada benar atau tidaknya fakta itu hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui...


No comments: