Monday, January 16, 2012

HANG TUAH


Bangsa Melayu mempunyai sejarah gemilang yang tersendiri bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita berasa bangga dengan kisah pahlawan-pahlawan yang gagah dan berani seperti Hang Tuah. Kisah kegagahan dan keberaniannya sentiasa hidup berkembang di tengah-tengah masyarakat Melayu, namanya harum semerbak, dan jasa-jasanya tidak akan luput daripada kenangan bahkan menjadi teladan kepada tiap-tiap anak bangsa turun-temurun.

Generasi sekarang sudah ada yang tidak tahu kisah Hang Tuah. Atau mungkin kenal namanya saja tetapi tidak tahu sejarah hidupnya. Dan tidak mustahil nama pahlawan Melayu itu akan hilang dan lupus dari lipatan sejarah jika usaha menafikan kewujudannya itu berjaya. Akibatnya generani Melayu akan datang tidak mempunyai pahlawan yang dibanggakan.

Setelah Melaka ditakluk Portugis maka segala khazaha melayu termasuk kitab-kitab agama sejarah telah dirampas lalu di bawa balik ke Negara Mereka. Ada pula yang mengatakan kapal yang membawa khazanah itu karam di selat Melaka.

Kerana itu antara sumber rujukan kita yang masih ada ialah Sulalat al Salatin Yakni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah Melayu) ditulis Tun Seri Lanang. Tuhfat al-Nafis (Sejarah Melayu dan Bugis) karangan Raja 'Ali-al-Haji Riau.

Dan buku Sejarah Melayu naskhah Raffies No. 19 atau naskhah Shellabear (naskhah Munshi Abdullah).

Jika dirujuk kepada semua buku-buku tersebut ada menerangkan mengenai seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah.

Hang Tuah lahir di Sungai Duyung, ayahnya bernama Hang Mahmud dan nama ibunya Dang Merdu Wati danm beliau mempunyai tiga orang anak.

Dalam kitab Sulalat al Salatin (Sejarah Melayu) ada disebutkan nama Hang Tuah
seorang hulubalang Melayu yang menyandang jawatan Laksamana pada zaman Kerajaan Melayu Melaka.

Di dalam buku Sejarah Melayu itu ada menerangkan sifat-sifat istimewa Hang Tuah dalam khidmatnya kepada raja atau sultan. Hang Tuah dikatakan seorang hulubalang yang gagah berani. Beliau menjadi pemimpin angkatan perang Melaka.

Antara sifat-sifat Hang Tuah ialah taat setianya kapada pemerintah. Pahlawan Melayu itu berkhidmat dengan tiga orang sultan Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah, Sultan 'Alau'ddin Riayah Shah I dan Sultan Mahmud Shah.

Di dalam Tuhfat al-Nafis (Sejarah Melayu dan Bugis) karangan Raja 'Ali-al-Haji Riau tatkala meriwayatkan kisah Kerajaan Melayu Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, ada menyebut nama Hang Tuah.

Dalam buku Sejarah Melayu, sama ada naskhah Raffies No. 19 atau pun naskhah Shellabear (naskhah Munshi Abdullah) juga ada disebutkan nama seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah.No comments: