Wednesday, July 14, 2010

NOVEL ALI BIN ABI TALIB

Saya yakin apa yang saya tulis adalah benar kerana ada buku-buku rujukannya. Antara buku rujukan bertajuk Imam Ali bin Abi Talib oleh H.M.H Al Hamid Al Husainiditerbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Islam Indonesia (Islamik Research Institut). Sebuah lagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib oleh Abul Hasan An Nadawi terjemahan oleh Yunus Ali Al Muhdhor penerbit Asy Syifa Darul Fikir Kuala Lumpur.

Buku ini ditulis bukan mewakili mana-mana fahaman. Terserah kepada pembaca untuk menilainya.


1 comment:

Unknown said...

Saya sungguh kagum dengan buku ini kerana mendekatkan diri saya dengan Allah dan encintai Rasulullah, semoga ALlah mengetahui kebenarannya.